Cursus Deelnemers werven

Cursus deelnemers werven

Samen Slim Deelnemers Werven is een cursus om leden of deelnemers te binden aan cultuurorganisaties. In drie cursusavonden worden cultuuraanbieders ondersteund bij het werven van nieuwe deelnemers.

De cursus Samen Slim Deelnemers Werven is geïnitieerd door het LKCA en een netwerk van cultuurorganisaties. De cursus geeft een verfrissende kijk op het werven van deelnemers. Er staat geen succesvolle wervingsactiviteit centraal, maar het heeft tot doel dat het cultuuraanbod van de organisaties voorziet in de veranderende vraag van de deelnemer.

Wat brengt de cursus?

 • Na de cursus heb je de behoeftes van je leden in beeld
 • Kansen voor je vereniging zijn helder
 • Er zijn concrete plannen die je tijdens of na de cursus kan uitvoeren
 • Je neemt deel met meerdere verenigingsleden, dus informatie gaat niet verloren
 • Je krijgt een jaar toegang tot de e-learning van LKCA

Wat wordt er van je gevraagd?

 • 2 of 3 personen van je vereniging doen mee (bestuursleden of vrijwilligers)
 • Aanwezigheid bij de 3 workshopavonden
 • Tussentijds overleg met andere deelnemers van je vereniging
 • Tussen de workshopavonden door werken aan de opdrachten
 • Op korte termijn tijd en inzet, op langere termijn winst
 • Plezier!

De cursus:

 • 3 workshops op locatie voor maximaal 10 cultuuraanbieders (werkgroepen van 2-3 personen per cultuuraanbieder)
 • 3 workshops in 6 weken
 • Tussentijds tips van de cursusleider
 • Licentie voor de LKCA e-learning: kosten €25,- per cultuuraanbieder


Cultuurcoach Maartje is door het LKCA opgeleid om deze cursus aan te bieden. Heb je vragen over deze cursus neem dan contact op via onderstaande gegevens.

De cursus is in juni en juli gegeven in Deurne. Begin 2022 zal de cursus nogmaals gegeven worden in Deurne, deze data worden nog bekend gemaakt.

Hieronder kan je je alvast aanmelden voor de cursus, dan krijg je informatie zodra de cursus van start gaat.

Cursus Samen Slim Deelnemers Werven

Prijs: GRATIS
Afgelopen
Datum Tijd Locatie
16-06-2021 19:30 tot 21:30 uur Nog niet bekend
30-06-2021 19:30 tot 21:30 uur Nog niet bekend
14-07-2021 19:30 tot 21:30 uur Nog niet bekend

Contact

Cultuurcoach Leef

Maartje Bogaerts